Gazdag szív, koldus ész

2009.06.27. 04:22

Kérj egy koldustól (amit adni tud), s szívében hálával gondol majd rád.Adj egy gazdagnak (amit tudsz), s fejében ezer (gyanakvó) problémát rág.

Az utolsó szó jogán

2009.06.27. 04:16

Sűrű és mély percek váltják, a sok eltékozolt órát: Tervedben nincs hiba Istenem: Ítéleted jó rám.

Kozmikus Kikelet

2009.06.21. 04:26

  A csillagok ha egyesülnek, új Napot és Holdat szülnek. Új Föld lesz a gyermekük: Rá álmodják végzetük. Aztán szépen kiterülnek, a Föld alá bekerülnek: Álom-világ, Tér-világ: Virágzik a Túlvilág...              

A világosság világa

2009.06.04. 20:57

    Sok közül az Egy, s egyben a világ egésze is benned "a Vagyok”. Velünk volt ha romoltunk, belé kapaszkodtunk ha összeomoltunk, a sóhajjal: "Itt élek-halok". Sok közül az egy, immár mind egyre megy: Más terhed nincs, csak lélegzeted. Megvilágosodik a világ, még ha…

-"Mikor a kettőt egyé teszitek, mentek majd be a mennyek országába".   A Jóga veleje, a Lét-igék Igája. A figyelmet, lélekzet finom zablájával, a test (titkos) templomába „zárja”. A fejben rekedt „régi rab” így megváltva felszabadul: Nem irányít hangja többé, oly…

A Béke harca

2009.06.04. 20:33

Két tévedés, az „igazság” oltárán áldozná fel magáért, a másikát. Kétséggé hasadott egység, rombolja tudatát-testét, görcsösen szorítva „igazát”. Küszködve e harc hevében, a Lét halálos-táncává nemesül az (eldobható) élet. A…

A Világi dala

2009.06.04. 20:30

A világ adhat okot panaszra. A világ adhat okot szépre. Olyan élvezetre, mi szívbe mar, majd észbe. Keserű gyógyszer: Vidáman veszed be, és keseregve nyeled el. Ha épp nem ő nyel el téged. Ha elhiszed: Véged! Ámbár meg is gyógyíthat, ha csak mértékkel tartod. Dolgozol…